Cases en voorbeelden
Vele particulieren en bedrijven gingen u voor op het pad van ISDN2VoIP. Hieronder vindt u een aantal beknopte cases die u inzicht verschaffen in de situatie voor en na, en het pad om daar te komen. U zult zien dat het zeker de moeite loont om uw telecomsituatie onder de loep te nemen.
Ons advies: wacht geen dag langer en laat uw besparing vandaag nog beginnen!

In de onderstaande calculaties is uitgegaan van de revolutionaire Simmpl telefooncentrale.
Hiervoor heeft u nodig:
1) één of meer nummers (tel/fax) ad 2,- ex BTW per maand
2) voor elk apparaat dat u wilt gebruiken een Simmpl toestelaccount ad 4,- ex BTW per maand
3) het type telefooncentrale-abonnement dat bij uw wensen aansluit, elk type heeft een eigen maandbedrag
· SimmplGrey: voicemail, doorschakelen > 0,- ex BTW per maand
· SimmplBlue: Grey + tijdscondities, bedrijfsvoicemail en -faxfuncties >7,50 ex BTW per maand
· SimmplGreen: Blue + meldteksten en wachtrijen > 12,50 ex BTW per maand
· SimmplRed: Green + telefonische keuzemenu's (IVR) > 20,- ex BTW per maand

omgeving: # pers. # ISDN2 bijzonderheden jaarbesparing
1) particuliere gebruiksomgeving 4 1 vervanging ISDN-centrale, weinig telefoonverkeer 300,-
2) marketingbureau 4 0 nieuwe onderneming, verhuizing, outbound verkeer 1.640,-
3) reisbureau 3 1 internationaal outbound belverkeer 1.175,-
4) hosting provider 6 2/ anlg lijn nomadisch gebruik, storingsnummer 2.950,-
5) assurantiekantoor 12 4 uitbreiding, integratie thuiswerkplekken, wachtrij 1.790,-
6) autodealer 35 1 + 2 ISDN15, 10-nummerblok , integratie 3 vestigingen 8.725,-

Case 1: particuliere ISDN-aansluiting
Situatie
Een gezin met twee kinderen heeft een ISDN-lijn en had een Quattrovox ISDN-centrale met in totaal drie telefoons. Maar: de Quattrovox heeft het vanochtend begeven en de familie moet snel iets anders vinden, en geeft de voorkeur aan DECT draadloze toestellen. Van de vier ISDN-nummers wordt er maar één gebruikt. De belkosten zijn laag; de kinderen bellen met hun eigen mobieltjes. De vaste maandelijkse kosten zijn het hoogste onderdeel van de factuur. De familie heeft een Telfort ADSL-abonnement met een ruime capaciteit.
Wat heeft het ISDN2VoIP-traject dit gezin te bieden?

Oplossing
Het huidige telefoonnummer wordt naar CallvoipTelefonie geporteerd. Gedurende het porteringstraject (ca. 2 dagen) schakelt de familie haar gesprekken door naar een tijdelijk Callvoip-nummer om bereikbaar te blijven. Er wordt een Gigaset IP DECT telefoonsysteem met drie handsets aangeschaft. Er wordt een Simmpl toestelaccount in de Gigaset IP DECT geregistreerd. Alle drie handsets kunnen bellen en gebeld worden, de Gigaset heeft een capaciteit van max. 2 gelijktijdige gesprekken. Beide kinderen krijgen een eigen handset op hun kamer.

investering bedrag ex BTW
Gigaset C530 IP DECT telefoonsysteem incl. handset 98,35
2 x Gigaset C530H extra handset ad 57,02 114,05
portering 1 telefoonnummer ad 15,- éénmalige kosten 15,00
1 x Simmpl toestelaccount ad 5,- éénmalige kosten 5,00
1 x Simmpl Setup-kosten obv SimmplGrey (geen telefooncentralefuncties) 0,00
totaal 232,40

besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement 23,03 6,00 17,03
gesprekskosten (gem.) 18,00 10,00 8,00
totaal (per maand) 41,03 16,00 25,03

Conclusie
De maandelijkse besparing is ruim 25 Euro, op jaarbasis een besparing van 300,36 Euro ex BTW.
De investering van de nieuwe telefoons is in 9 maanden terugverdiend.
Extra voordeel: de kinderen bellen minder met hun mobieltjes uit, hetgeen ze flink wat zakgeld bespaart... Zij denken nu over een 'eigen nummer'.
De Gigaset biedt ruimte voor max. 6 nummers die u zelf aan één of meer handsets kunt koppelen.
Case 2: marketingbureau

Situatie
Een nieuw opgericht marketingbureau met 4 medewerkers betrekt een nieuw kantoorpand. Ze heeft met spoed een telefoon- en een faxnummer nodig i.v.m. druk van het briefpapier. Er is geen telefoonlijn aanwezig en men beschikt nog niet over telefoons, wel heeft iedereen een mobiele telefoon. Een internetverbinding moet nog worden aangevraagd. Er zal veel telefonische acquisitie worden gepleegd.

Oplossing
Gelijk na aanvraag verstrekt CallvoipTelefonie een tweetal nummers - de nummers zijn direct te gebruiken. Het telefoonnummer wordt geforward naar twee mobiele nummers (volgtijdelijk). Het faxnummer ontvangt inkomende faxen en stuurt deze als PDF door naar het mailadres. Via PDF-2-Fax kan er gelijk via de Simmpl telefooncentrale worden uitgefaxt - hiervoor is geen faxapparaat nodig; het uploaden van een PDF is voldoende.
CallvoipTelefonie verzorgt en begeleidt de aanvraag van de internetverbinding. Zodra deze na 14 dagen wordt opgeleverd plaatst CallvoipTelefonievier IP-telefoons: 2 draadloze en 2 vaste bureautoestellen. Inkomende gesprekken gaan op twee toestellen over. Inkomende gesprekken zijn er overigens nauwelijks - er wordt voor vrijwel alleen uitgebeld.
Inmiddels groeit de onderneming en is zij op zoek naar nieuwe huisvesting. De nummers verhuizen zonder moeite en zonder kosten mee.

Investering bedrag ex BTW
1 x Gigaset N510IP DECT telefoonsysteem ad 81,81 81,81
2 x Gigaset S510H DECT handsets ad 90,08 180,17
2 x Yealink T26P Business IP Phone ad 106,61 164,71
aanvraag 2 nummers ad 15,- éénmalige kosten 30,00
aanvraag 4 Simmpl toestelaccounts ad 5,- éénmalige kosten 20,00
aanvraag SimmplBlue telefooncentrale-abonnement ad 15,- éénmalige kosten 15,00
totaal 491,69

Besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement (obv 2 x ISDN2) 64,46 27,50 36,96
gesprekskosten (gem.) 225,00 125,00 100,00
totaal (per maand) 289,46 152,50 136,96

Conclusie
Als het marketingbureau voor 2 x KPN ISDN2-aansluitingen zou hebben gekozen, zouden zij 64,46 maandelijkse abonnementskosten hebben betaald. Ook zouden er een telefooncentrale en toestellen moeten worden aangeschaft. Zowel qua nummers als qua apparatuur zijn zij goedkoper uit. Ook de gesprekskosten liggen lager: geschat wordt dat deze bij ISDN rond de 250,- zouden zijn geweest. Een geschatte besparing van ruim 1.600,- op jaarbasis. En dat is mooi meegenomen voor een nieuwe onderneming.

Het marketingbureau is hoogst verbaasd door de snelheid waarmee nummers kunnen worden geleverd en de eenvoud en flexibiliteit van aansluiten. Zij hadden gerekend op een doorlooptijd van enkele weken, maar bleken in enkele uren klaar te zijn. 

Case 3: reisbureau
Situatie
Een reisbureau met 3 werknemers heeft een ISDN-lijn en gebruikt DECT-toestellen die zijn aangesloten op een kleine ISDN-2 centrale. Men belt veel naar Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland. Men heeft een basic ADSL-abonnement dat toereikend is voor het gebruik van VoIP. Men vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn van VoIP in de eigen situatie.

Oplossing
Het huidige telefoon- en faxnummer zijn overgedragen (geporteerd) naar CallvoipTelefonie. Er wordt een FRITZ!Box VoIP-modem-router aangeschaft. De nummers worden op de FRITZ!Box 7490 geregistreerd. De ISDN-centrale kan op de FRITZ! worden aangesloten. Men kan op de bestaande toestellen bellen en gebeld worden. Faxen komen binnen via e-mail als PDF bestand. Dit is handig omdat alle bevestigingen nu direct elektronisch kunnen worden gearchiveerd en men de faxen op iedere plek waar e-mail beschikbaar is, kan bekijken. Ook het kunnen verzenden van een fax door een PDF te uploaden is een bijzonder welkome bijkomstigheid!

Investering bedrag ex BTW
FRITZ!Box 7490 222,31
aanvraag 2 nummers ad 15,- éénmalige kosten 30,00
aanvraag 1 Simmpl toestelaccount ad 15,- éénmalige kosten 15,00
aanvraag SimmplBlue telefooncentrale-abonnement ad 15,- éénmalige kosten 15,00
totaal 267,31

Besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement 32,23 8 24,23
gesprekskosten (gem.) 138,00 64,00 74,00
totaal (per maand) 160,36 70,50 98,23

Conclusie
De maandelijkse besparing is bijna 100 Euro, per jaar komt dit neer op een bedrag van bijna 1.200 Euro.
De investering heeft men in 3 maanden terugverdiend.
Case 4: hosting provider
Situatie
Een hosting provider met 6 medewerkers heeft 2 stuks KPN ISDN2-aansluiting met een Vox Chicago centrale (4 DECT-toestellen) en een analoge lijn voor de fax. Het kantoor beschikt over twee internetverbindingen. Het bedrijf heeft behoefte aan telefonische bereikbaarheid in het datacenter, waar zij hun servers hebben staan. Vaak zijn hier één of twee medewerkers aanwezig en er is vaak (langdurig) telefonisch overleg nodig. Tot nu toe verliep deze communicatie via de mobiele telefoons, maar dit kost erg veel geld. Overig belverkeer is met name inbound. Verder heeft het bedrijf een storingsnummer waar klanten 24x7 een serverstoring kunnen melden. Het doorgeven van het 'storingsmobieltje' gaat nog wel eens fout.
Biedt VoIP uitkomst voor de vragen van hosting provider?

Oplossing
Van de vier ISDN-nummers worden er drie geporteerd: deze zullen dienst doen als telefoonnummer, faxnummer en storingsnummer. Het vierde nummer vervalt.
Hoofdkantoor: De Vox Chicago centrale wordt vervangen door 3 VoIP bureautoestellen (Yealink T26P) en 1 draadloos toestel (Yealink W52P). Om de twee internetverbindingen intelligent te kunnen koppelen en de kwetsbaarheid voor uitval te verminderen wordt een DrayTek 2860 Second WAN ADSL router (VoIP-uitvoering) aangeschaft. Het faxapparaat is niet meer nodig en ook de analoge faxlijn niet meer - he tontvangen en verzenden van faxen kan voortaan via internet gebeuren.
Datacenter: Voor locatie datacenter wordt ook een IP DECT toestel aangeschaft.
Onderling bellen: Alle toestellen, op kantoor en in het datacenter, kunnen elkaar bellen alsof het één kantooromgeving betreft. Bovendien is dit belverkeer geheel gratis. Er worden verkorte kiesnummers aangemaakt om elkaar snel te kunnen bereiken.
Storingsnummer: het storingsnummer wordt op te Simmpl-telefooncentrale voorzien van een keuzemenu: de beller wordt begroet en krijgt enkele keuze-opties, waaronder:
· gesproken instructies (herstart van de server, etc.)
· mogelijkheid om iets in te spreken en de volgende werkdag te worden teruggebeld
· mogelijheid om met dienstdoende storingsmedewerker te worden doorverbonden
De Simmpl-telefooncentrale schakelt vervolgens automatisch door naar de mobiele telefoon van de dienstdoende medewerker. Het incidenteel gebruiken van een telefoonnummer op verschillende plaatsen wordt ook wel nomadisch gebruik genoemd.

Investering bedrag ex BTW
DrayTek 2860 Second WAN modem-router 251,26
3 x Yealink T26P Business IP Phone ad 106,61 319,83
2 x Yealink W52P IP DECT telefoonsysteem ad 123,14 246,28
portering 3 nummers ad 15,- éénmalige kosten 45,00
aanvraag 5 Simmpl toestelaccounts ad 5,- éénmalige kosten 25,00
aanvraag SimmplRed telefooncentrale-abonnement ad 40,- éénmalige kosten 40,00
totaal 927,37

Besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement 2 x ISDN2 64,46 46,00 18,46
abonnement anlg lijn voor de fax 23,03 0,00 23,03
gesprekskosten (gem.) 250,00 45,00 205,00
totaal (per maand) 337,49 91,00 246,49

Conclusie
Doordat het mobiele belverkeer met het datacenter de hoofdmoot aan belkosten vormde, is de maandelijkse besparing fors: bijna 250 Euro per maand of bijna 3.000 Euro per jaar! Ook hier is het een kwestie van enkele maanden voordat de investering weer is terugverdiend.
Het bedrijf is inmiddels begonnen om ook de thuiswerkplekken van CallvoipTelefonie te voorzien om nog meer te profiteren van kostenbesparing en, vooral, gemak.
Case 5: assurantiekantoor
Situatie
Een assurantiekantoor met 12 werknemers heeft 4 ISDN2-lijnen die aangesloten zijn op een ISDN-centrale. Er wordt met name gebeld binnen Nederland. Vier medewerkers werken vaak vanuit huis en zijn dan bereikbaar op de mobiele telefoon. De huidige centrale is eigenlijk te klein als iedereen op kantoor aanwezig is en inmiddels ook al weer 7 jaar oud. Men vraagt zicht af op welke wijze de centralecapaciteit kan worden uitgebreid: moet er een andere centrale worden aangeschaft of biedt CallvoipTelefonie een oplossing?

Oplossing
Het telefoon- en faxnummer zijn geporteerd naar CallvoipTelefonie. De oude ISDN-centrale vervalt; haar functies worden overgenomen door de Simmpl telefooncentrale van CallvoipTelefonie. Men heeft gekozen voor 10 vaste IP toestellen en 2 IP DECT toestellen. Het geporteerde telefoonnummer wordt op de Simmpl-telefooncentrale gekoppeld aan de toestelaccounts die in de IP-toestellen staan geregistreerd.
Inkomend telefoonverkeer: Gedurende werktijd worden inkomende gesprekken doorverbonden naar de front-office. Als zij in gesprek zijn blijft de beller in een wachtrij wachten totdat er gelegenheid is om de beller te kunnen helpen. Het ontvangen van meerdere gelijktijdige inkomende gesprekken is geen probleem. Buiten werktijd hoort de beller een tekst en is er desgewenst de mogelijkheid om een bericht achterlaten.
Uitgaand telefoonverkeer: Bij het uitbellen zenden alle telefoons (ook die van de thuiswerkers) het bedrijfstelefoonnummer mee, zodat klanten altijd naar het juiste nummer terugbellen. Het is niet zichtbaar dat een thuiswerker vanuit huis werkt i.p.v. vanaf kantoor.
Onderling bellen: Op de Simmpl-telefooncentrale wordt een lijst met verkorte kiesnummers gemaakt, gelijk als bij de vorige centrale. Men kan gemakkelijk onderling doorverbinden, ook naar thuiswerkers op een fysiek andere locatie. Men kan ook extern doorverbinden (bv. naar een mobiel nummer).
Faxen: Het bestaande faxapparaat is niet meer nodig - faxen komen als PDF binnen en door het uploaden van een PDF kan een fax worden verstuurd. Dit kan ook vanaf de thuiswerkplekken gebeuren.
Thuiswerkplekken: De werknemers die vaak thuis werken krijgen een IP DECT toestel. De gesprekken tussen kantoor en thuiswerkplek zijn gratis; Callvoipnummers bellen elkaar altijd gratis. Alle telefoniekosten komen overzichtelijk op één totaalfactuur. Behalve een internetverbinding zijn er geen abonnementen voor de thuiswerkplekken nodig en hoeven de thuiswerkers niets voor te schieten.
investering bedrag ex BTW
2 x Yealink T26P Business IP Phone ad 106,61 213,22
8 x Yealink T22P compacte IP Phone ad 81,81 654,55
1 x Gigaset N510IP DECT telefoonsysteem ad 81,81 81,81
2 x Gigaset C530H DECT handset ad 57,02 114,05
4 x Gigaset C530IP DECT telefoonsysteem ad 98,35 393,39
portering 2 nummers ad 15,- éénmalige kosten 30,00
aanvraag 16 x interne account ad 5,- éénmalige kosten 80,00
aanvraag SimmplGreen telefooncentrale-abonnement ad 25,- éénmalige kosten 25,00
totaal 1.592,02

besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement 128,92 80,50 48,42
gesprekskosten (gem.) 285,00 184,00 101,00
totaal (per maand) 413,92 264,50 149,42

Conclusie
Het assurantiekantoor heeft ISDN ingeruild voor VoIP. Haar maandelijkse beparing is bijna 150 Euro. Per jaar komt dit neer op een totaalbedrag van ca 1.800 Euro.De oude telefooncentrale wordt niet meer gebruikt en gebruikt nu de Simmpl telefooncentrale. Er hoeft niet te worden geïnvesteerd in een eigen telefooncentrale. De Simmpl-centrale omvat meer features dan de oude. Dit kantoor kan heel eenvoudig haar capaciteit verder uitbreiden door extra toestellen aan te sluiten. Doordat de thuiswerkers van een CallvoipTelefonie-account te voorzien worden de kosten voor mobiel belverkeer aanzienlijk gereduceerd.
Extra voordeel: een aantal medewerkers heeft het privénummer geporteerd naar CallvoipTelefonie en belt met de Gigaset C530IP DECT zowel zakelijk als privé met een besparing van ruim 100 Euro per jaar.
Case 6: autodealer
Situatie
Een grote regionale autodealer met meerdere vestigingen besluit zich uit oogpunt van kosten en flexibiliteit over VoIP te informeren. Het hoofdkantoor heeft een blok van 10 opéénvolgende nummers en een ISDN15-abonnement (= er kunnen 15 gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd). Deze capaciteit wordt te krap. Er is een flinke telefooncentrale die alweer 5 jaar in gebruik is. Er zijn 2 receptie-werkplekken (hoofdkantoor), 20 werkplekken met toestel (hoofdkantoor en vestigingen) en 1 fax (hoofdkantoor).
De twee regiokantoren hebben elk een ISDN2-aansluiting met een Quattrovox, met daarachter enkele toestellen en een fax. De regiokantoren hebben niet altijd een bemande receptie. Tot nu toe werd de telefoon middels de KPN sterretjesdienst naar het hoofdkantoor doorgeschakeld.
Het bedrijf heeft diverse servicenummers die rechtstreeks door klanten worden gebeld: verkoop, verhuur, werkplaats, dealerlijn, etc. Er wordt meer naar het bedrijf gebeld (inbound) dan dat er wordt uitgebeld (outbound). Er is vrij veel telefonisch verkeer tussen de vestigingen.
Het hoofdkantoor beschikt sinds een half jaar over een glasvezel-verbinding die voorziet in de benodigde bandbreedte.

Oplossing
De autodealer besluit de stap te nemen. Het 10-blok wordt naar CallvoipTelefonie geporteerd, evenals de telefoon- en faxnummers van de regiokantoren. Het porteren van een 10-nummerblok is helaas relatief prijzig. Het bedrijf houdt op alle drie vestigingen een analoge telefoonlijn aan voor alarm-systeem en/of PIN-automaat. Op de werkplekken wordt een IP DECT systeem geplaatst. De receptie krijg twee bureautoestellen met een grotere capaciteit en headset-aansluiting. De Simmpl-telefooncentrale neemt de functies van de eigen ISDN-centrale over.
Inkomend telefoonverkeer: de hoofd-telefoonnummers van alle drie kantoren worden op werkdagen door de centrale receptie op het hoofdkantoor aangenomen. De receptie kan zien voor welk kantoor wordt gebeld en neemt met de juiste ontvangst aan. Buiten werktijd is er een bericht en wordt het noodnummer genoemd. Men kan geen bericht inspreken.
Enkele servicenummers worden voorzien van telefonische keuzemenu's - gesprekken worden automatisch aangenomen met zelf ingesproken ontvangstteksten, gevolgd door een menu waar de beller de juiste keuze kan maken. Als er wordt doorgeschakeld naar een groep, waar iedereen bezet dan wel afwezig is, wordt automatisch weer teruggeschakeld naar het hoofdnummer.
Uitgaand telefoonverkeer: Bij het uitbellen zenden de telefoons het hoofd-telefoonnummer van het betreffende kantoor mee, zodat klanten altijd naar het juiste kantoor terugbellen. Zij komen altijd bij de centrale receptie op het hoofdkantoor binnen.
Onderling bellen: Op de Simmpl centrale wordt een lijst met verkorte kiesnummers gemaakt, gelijk als bij de vorige centrale. Men kan gemakkelijk onderling doorverbinden, ook naar medewerkers op de andere vestigingen. Men kan ook extern doorverbinden (bv. naar een mobiel nummer).
Faxen: Het bestaande faxapparaat blijft behouden om faxen te versturen. Inkomende faxen worden ontvangen via e-mail als PDF-bestand.
investering bedrag ex BTW
2 x Yealink T26P Business IP Phones ad 108,40 216,81
5 x Gigaset N510IP DECT telefoonsysteem ad 81,81 (hoofdkantoor en vestigingen) 409,10
20 x Gigaset R630H robuuste DECT handset ad 98,35 1.967,00
portering 10-nummerblok ad 350,- éénmalige kosten 350,00
portering 4 nummers (regiokantoren) ad 15,- éénmalige kosten 60,00
aanvraag 22 x Simmpl toestelaccount ad 5,- éénmalige kosten 250,00
aanvraag SimmplRed telefooncentrale-abonnement ad 40,- éénmalige kosten 40,00
totaal 3.292,91

besparing per maand ex BTW oud nieuw besparing
abonnement (totaal alle vestigingen: ISDN15 en 2 x ISDN2) 263,45 136,00 127,45
gesprekskosten (gem., totaal alle vestigingen) 1.100,00 500,00 600,00
totaal (per maand) 1.363,45 636,00 727,45

Conclusie
De besparing is welhaast onvoorstelbaar. Hoe valt dit te verklaren? Nu, de kostenstructuur van ISDN is geheel anders dan die van VoIP. Bij ISDN betaalt u voor infrastructuur die een bepaalde capaciteit mogelijk maakt. Een ISDN15 abonnement biedt u een fysieke capaciteit van 15 gelijktijdige gesprekken. Bij VoIP heeft u enkel nummers nodig - de reeds beschikbare internetverbinding is de basis voor de gelijktijdige gesprekken. U heeft dus geen ISDN15 nodig, want zelfs als u één nummer heeft kunt u zoveel gelijktijdige gesprekken voeren als u maar wilt, en als uw verbinding en apparatuur toestaan! Het besparingseffect zal dus alleen maar groter zijn naarmate er grotere ISDN-contracten worden gebruikt.
Naast de besparing op de vaste kosten worden ook de gesprekskosten flink gereduceerd. Denkt u aan het belverkeer tussen de vestigingen dat voortaan gratis is; de beperkte capaciteit van de regiokantoren (2 gesprekken) waardoor er snel mobiel werd gebeld; de gewoonte om het nummer van de regiokantoren met de KPN sterretjesdienst door te schakelen naar het hoofdkantoor.
Bedenkt u voorts dat het bedrijf vóórdat zij op VoIP overstapte geen beschikking had over Auto Attendant systemen en wachtrijen. Deze features maken nu zonder meerkosten deel uit van het pakket.
U ziet: het te behalen voordeel is bijna niet voor te stellen. Reden te meer om uw eigen situatie onder de loep te houden.
• handig · voicemail en faxen voortaan in uw mailbox! •
• vraag vandaag uw portering aan en begin gelijk met besparen! •